Wie geld wil lenen, gaat gewoonlijk eerst langs een bank. Meestal gaat het over de bank waar u zelf klant bent, omdat men er vanuit gaat dat men daar de beste voorwaarden zal krijgen. Soms krijgen toekomstige leners te horen dat de bank geen lening toestaat. De redenen hiervoor kunnen divers van aard zijn. Soms is dit gerelateerd aan de grootte van het bedrag. Vele banken staan geen leningen van kleine bedragen toe.

Waarom een bank niet altijd een lening verstrekt

Anders is het wanneer de lening door de bank geweigerd omdat u onvoldoende kredietwaardig wordt bevonden of omdat u op een zwarte lijst van het BKR te Tiel staat omdat u een eerdere lening bij een bank of kredietinstelling niet heeft kunnen afbetalen. Wanneer dit het geval is, kunt u geen lening afsluiten bij een bank of een andere kredietverstrekker die samenwerkt met het BKR te Tiel.

Geld lenen zonder bank

Geld lenen zonder bank is mogelijk. Wanneer het om kleine bedragen gaat, zijn er mensen die kiezen om te lenen bij vrienden en deze lening en de voorwaarden ervan vast te leggen bij een notaris. Dit kan in sommige gevallen een oplossing bieden aan tijdelijke financiële problemen. Hoewel in de meeste gevallen deze leningen vlot afbetaald worden volgens de gemaakte afspraken, is de nodige voorzichtigheid geboden voor beide partijen. Kunt u zich voorstellen wat er zou kunnen gebeuren wanneer u de lening niet tijdig kunt afbetalen? Wat gaat u doen als ontlener wanneer uw vrienden de lening niet tijdig afbetalen? Er is een spreekwoord dat zegt dat vrienden vooral vrienden moeten blijven, en dit is zeker op lenen van toepassing. Hier geldt vooral het oude spreekwoord: ‘bezint aleer ge begint’. Leren beleggen doe je bij BeleggersGuru.nl.

Sociale lening bij de gemeente

Een andere mogelijkheid voor wie geen geld kan lenen bij een bank, is een sociale lening aangaan bij de gemeente waar u woont. Hiervoor moet u zich melden bij de sociale dienst van uw gemeente. Bij een dergelijke lening zonder bank zijn er minder risico’s, maar u moet hierbij rekening houden met de regels betreffende leningen van de sociale dienst van uw gemeente.

Minilening bij een kredietinstelling zonder BKR-toetsing

Er zijn kredietinstellingen die minileningen verstrekken zonder BKR-toetsing. Hierbij moet u zeker heel voorzichtig zijn, want bij lenen geldt altijd dat het geld kost. Dit is zeker waar voor leningen zonder BKR toetsing. De rentevoet zal hier altijd hoger liggen dan bij een bank, en zeker bij een klein bedrag moet u zich afvragen of u het geld niet beter bijeen kunt sparen.