Een onderhandse lening. Het lijkt op het eerste zich misschien een vreemde term. In de praktijk betekent dit dat u een lening afsluit zonder de hulp van een bank of een kredietverstrekker. Dit wil zeggen dat u in plaats van bij een bank bij een particulier gaat lenen. Vaak gaat dit over iemand uit uw netwerk zoals een betrouwbare zakenpartner of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring waar u uw vertrouwen in stelt.

Voordelen van een onderhandse lening

Bij een onderhandse lening hoeft u geen toetsing bij het BKR te doorstaan. Een onderhandse lening is een lening die verstrekt wordt aan partijen die elkaar vertrouwen en weten wat ze aan elkaar hebben. U doet alles volgens uw eigen regels en deze van uw zakelijke partner of goede vriend voor het leven.

Nadelen van een onderhandse lening

De eerlijkheid gebiedt ons te vertellen dat de voordelen van de onderhandse lening ook meteen de nadelen inhouden. Bij een lening onder vrienden geldt dat deze lening vaak de vriendschap zal schaden wanneer het afbetalen van de lening onverhoopt problematisch verloopt. De verstrekker van de onderhandse lening loopt het risico zijn of haar geld niet tijdig terug te krijgen en de lenende partij verliest er een waardevolle zakenpartner of vriend door.

Contract voor een onderhandse lening

Om ervoor te zorgen dat een onderhandse lening tijdig terugbetaald wordt, kan het een steun en waarborg betekenen dat beide partijen een contract opstellen waarin de voorwaarden voor het verlenen en het terugbetalen van de lening in kwestie duidelijk gestipuleerd worden. Zo voorkomt u misverstanden over de gemaakte afspraken. U kunt een dergelijk contract laten opstellen door een notaris, advocaat of jurist; of u kunt het ook zelf opstellen met behulp van een standaard contract voor een onderhandse lening. Dit laatste wordt online aangeboden vanwege een paar van de belangrijkste Nederlandse banken en wel langs hun sites voor online bankieren.

Registratie van het contract

Het is in Nederland niet bij wet verplicht om een contract voor een onderhandse lening te laten registreren. Maar wellicht doet u er goed aan om de gemaakte overeenkomst wel te laten registreren. Het is eigenlijk net zoals bij een aangetekende brief: de registratie zorgt er namelijk voor dat er nooit aan het bestaan van het contract getwijfeld kan worden. In deze biedt de registratie van het contract voor een onderhandse lening dus een extra zekerheid.

Zoals bij elke lening geldt bij deze vorm van lening dat lenen geld kost. Wanneer u dit in het achterhoofd houdt, zal er minder mislopen.